Xây khách sạn bằng phương pháp in 3D

Đánh giá

Dự án dựng chuổi khách sạn ở Philipin đang được triển khai nhờ vào phương pháp in 3D.

Để xây ngôi nhà 3D, cần phải mô hình hóa nó trên máy tính rồi chuyển sang dữ liệu Gcode để máy in 3D bê tông chạy theo đúng chu trình.

Về cơ bản, máy in 3D ngôi nhà là một máy phun bê tông, chúng chạy trên các ray dựng sẵn. Vì mực in 3D là bê tông nên bộ đầu phun có kết cấu khá khác biệt so với các máy in FDM chạy nhựa in 3D PLA/ABS thông thường!

Xây khách sạn bằng phương pháp in 3D Xây khách sạn bằng phương pháp in 3D Xây khách sạn bằng phương pháp in 3D
Video quá trình hoạt động của máy in 3D bê tông:

Leave A Reply

Your email address will not be published.