Ứng dụng giải pháp scan 3D mặt người vào màn diễn của Lady Gaga

Đánh giá

Các nhà làm phim đã ứng dụng công nghệ diễn hoạt 3D vào màn trình diễn của danh ca Lady Gaga. Bằng cách scan 3D để lấy mẫu khuôn mặt, người ta đưa vào phần mềm 3D và tạo ra những hình ảnh 3 chiều một cách khéo léo khớp với …bề mặt làn da, mắt mũi,… Công nghệ scan 3D tượng người và quét mẫu 3D mặt người được các công ty tạo mẫu nhanh áp dụng để làm dịch vụ in tượng 3D, đúc hình 3D…
https://www.youtube.com/watch?v=hmVW4K28hic&feature=youtu.be

Leave A Reply

Your email address will not be published.