Máy in 3D - Linh kiện Reprap - Vât liệu in 3D - Tạo mẫu nhanh

Mô hình động cơ phản lực

Mô hình động cơ phản lực được tạo từ máy in 3D thông thường. Chúng được dùng để mô phỏng hoạt động của động cơ phản lực máy bay. Download file thiết kế 3D Jet Engine tại : http://www.thingiverse.com/thing:114468 White blades are "Intake"…

Máy in 3D và việc tuân thủ luật bản quyền

Công nghệ in 3D phát triển nhanh chóng đem lại những ứng dụng thiết thực tỏng giải trí và sản xuất. Thế nhưng, khi mà máy in 3D ngày càng phổ biến, việc người dùng tự do in và chia sẻ mô hình in 3D gây nhiều quan ngại. Tương tự như các…