Video làm tượng chân dung với máy in 3D

Đây là video quay cảnh máy in 3D đang tạo mẫu tượng một cô gái. Thời gian gia công một mẫu in 3d cao như này tầm khoảng 18 tiếng! Bởi vậy, người quay clip chỉ lấy 10 phút cuối cùng thôi. Ở đây, người vận hành máy đã cho xoay ngược model để…