Xây khách sạn bằng phương pháp in 3D

Dự án dựng chuổi khách sạn ở Philipin đang được triển khai nhờ vào phương pháp in 3D. Để xây ngôi nhà 3D, cần phải mô hình hóa nó trên máy tính rồi chuyển sang dữ liệu Gcode để máy in 3D bê tông chạy theo đúng chu trình. Về cơ bản, máy in…