in 3D cây bút chì bấm rất sáng tạo

Đánh giá

Thêm một máy in 3D cao cấp với đầy đủ cơ cấu hoạt động.

Chiếc bút chì độc đáo này được tạo mẫu nhanh trên máy in 3D Stratasys Objet Eden500V.

Bạn có thể xem video mô tả hoạt động của chiếc bút chì in 3D này:

in 3D cây bút chì bấm rất sáng tạo

in 3D cây bút chì bấm rất sáng tạo in 3D cây bút chì bấm rất sáng tạo in 3D cây bút chì bấm rất sáng tạo

Leave A Reply

Your email address will not be published.